Poloninský med

Občianske združenie  /sídlo obec Zboj/

Náš nový unikátny  projekt a produkt  na Slovensku.

 

Poloninskému unikátnemu medu pridelilo Ministerstvo Pôdohospodárstva SR    25.1.2019  „Značku  kvality SK GOLD“

                V auguste 2018 na 56. medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2018 v Slovinsku získali tento med zlatú medailu

 

Naša  včelia farma Medar je súčasťou tejto myšlienky a spolutvorcom tohto vzácneho projektu „ Poloninský med “ od jeho začiatku. K založeniu tohto občianskeho združenia  došlo po vzájomnej dohode s ľuďmi nadšenými pre túto myšlienku, ktorí sa aj dlhodobo venujú včeláreniu v  oblasti Národného parku Poloniny.

 

Myšlienka vzniku a založenia značky „ Poloninský med “ vznikla už skôr. Išlo o snahu prispieť k ešte väčšiemu zviditeľneniu tohto nádherného regiónu, ale aj o snahu pomôcť  tunajším včelárom pri ich ušľachtilej záľube a uchovania tohto ušľachtilého remesla. Táto nádherná činnosť prispieva aj k uchovaniu pestrej biodiverzity tohto vzácneho územia. Zámerom  je aj to, aby si návštevníci  Národného parku Poloniny  mohli priniesť domov typickú, vzácnu, veľmi chutnú a zdravú pochúťku ako suvenír a zároveň si odniesli domov aj kúsok tohto posledného pralesa. Pod touto značkou sa predáva len med, ktorý výlučne prinášajú včielky miestnych včelárov. O tieto včielky nie je postarané komerčným spôsobom zameraným na ich maximálne využitie, ale  spôsobom, ktorý je typicky pre malovčelárenie  a včelárenie zo záľuby.  Títo včelári z tohto regiónu sa postupne registrujú v občianskom združení  „ Poloninský med „ ktoré zabezpečuje, aby sa pod touto značkou nemohol predávať med z inej oblasti  a následne aj zabezpečuje profesionálne balenie, marketing a distribúciu toho vzácneho  medu. 

Medová baba

V tomto drsnom a nádhernom lone prírody sa včelári ťažko, ale aj napriek tomu sú tu aj historické záznamy o tejto nádhernej záľube. Najznámejší je príbeh o Žofii Maťašovskej, ktorá je známa pod krásnym menom „ Medová baba “. Bola to jednoduchá a skromná žena, ktorá sa do tejto oblasti prisťahovala zo susedného Poľska so svojou rodinou. Jej manžel pracoval ťažko v lese a ona, ktorá milovala svoju životnú záľubu včelárenie, sa mu venovala aj so svojimi dcérami. Svoj vzácny a veľmi kvalitný med, o ktorý bol obrovský záujem, dokázala vyvážať aj mimo hraníc našej krajiny.  Na jej pamiatku je tu aj lúka, ktorá nesie  meno „ Lúka medovej baby “, kde sa aj nachádza  jej 7 metrová socha. Túto históriu včelárenia v tomto kraji sa snažia tunajší včelári uchovávať a naďalej podľa svojich možností rozvíjať, aby  si aj dnešná generácia ľudí mohla dopriať a ochutnať tento nedotknutý skvost poloninskej prírody, ktorý sa v tejto oblasti nemení celé tisícročia.