Včeláreniu sa v našej rodine ako prvý venoval prastarý otec, ktorý sa narodil v  roku 1901 a včeláril v obci Lukavica pri Bardejove. Aktuálne sa tomu venuje už
štvrtá generácia a priúčať sa začína piata. V roku 2000 som mal len jednu včeliu rodinu – ležan, pretože som chcel mať pre svoju rodinu kvalitný med. Ešte v
tomto roku sme spolu s bratom dokúpili ďalších 6 rodín a v danom roku sme zazimovali 7 rodín. V roku 2001 sme začali nakupovať med pre českú spoločnosť
Medokomerc, ktorej majiteľom bol Ladislav Špaček, a tak sme sa včeláreniu začali venovať naplno.


V roku 2002 sme si kúpili kočovný voz s včelami od výborného včelára Michala Vinca z Prešova. O rok neskôr, v roku 2003, sme si dokúpili od neho aj druhý voz.
Pán Michal Vinc sa nás ujal aj ako náš učiteľ včelárenia. Chodili sme k nemu raz do týždňa, od začiatku sezóny a on nás zaúčal do tajomstiev včelárenia. Včeláriť
sme začali nadstavkovým spôsobom včelárenia. Kočovné vozy sme neskôr odviezli do Bardejova.


Druhým mojím učiteľom bol pán Ladislav Špaček. V dobe, keď som ho spoznal  a nakupoval som pre neho med, už nevčeláril, ale mal bohaté skúsenosti z
predchádzajúcich desaťročí včelárenia. Pri každej návšteve Slovenska išiel  pozrieť aj naše včely a vždy poskytol neoceniteľné rady. Naša dlhoročná
spolupráca nám prinášala množstvo nových poznatkov o obchodovaní s medom v Európe a vo svete.


V roku 2004 sme podali štyri europrojekty z opatrenia pre polo samozásobiteľské farmy. Tieto projekty nám boli schválené, a tak sme začali aj s výstavbou novej
prevádzky na vytáčanie, balenie medu a spracovanie včelích produktov. V roku 2006 sme v Bardejove otvorili včelársku predajňu, kde predávame svoju
produkciu medu, rôzne včelie produkty a výrobky.


V roku 2010 sme už mali 210 produkčných včelstiev. V lete, s odložencami, okolo 280 až 300 rodín. V našej stratégii sme sa hlavne zameriavali na to, aby sme
neboli len producentmi suroviny, ale chceli sme vyrábať konečný produkt vysokej kvality. Našou snahou nebolo konkurovať dovozovým medom, ale našim

zákazníkom sme chceli ponúkať vysoko kvalitný med, ktorý pochádza zo Slovenska a je v 100 % prírodnom stave.
V roku 2005 sme sa prvýkrát zúčastnili svetovej výstavy Apimondia v Írsku, kde náš med získal najvyššie čestné svetové uznanie. V roku 2009 už bol náš med
uznaný svetovou organizáciou Apimondia ako najkvalitnejší med na svete vo  svojej kategórii na obdobie 2009-2011.
Odvtedy sa pravidelne zúčastňujeme rôznych svetových a medzinárodných súťaží a výstav. Už v roku 2012 sme sa v počte získaných rôznych svetových a
medzinárodných ocenení stali najoceňovanejšou farmou sveta. Ministerstvo  pôdohospodárstva nám pravidelne prideľuje množstvo značiek kvality SK za
rôzne druhy našich produktov. V roku 2014 sme už mali 30 predajných miest našich produktov na celom území Slovenska a dobre rozbehnutý internetový
predaj. Pre uspokojenie stále rastúceho záujmu o náš med, ale aj iné druhy medu, sme rozšírili naše včelnice aj na iné územia mimo nášho okresu, kde sa o
včielky starajú skúsení včelári. A tak už v roku 2015 pre nás pracovalo vyše 700 včelích rodín. V roku 2015 sme zaregistrovali našu prevádzku na balenie BIO
medu, a tak sme mohli začať uvádzať na trh ako jediný slovenský BIO med s platným certifikátom. V roku 2018 sme získali nové povolenia na výrobu
prírodnej kozmetiky a tinktúr. Vďaka tomu sme  náš sortiment rozšírili o množstvo nových výrobkov. V tomto roku sme aj založili občianske združenie „ Poloninský
med“ so sídlom v obci ZBOJ. Išlo o snahu prispieť k ešte väčšiemu zviditeľneniu tohto nádherného regiónu, ale aj o snahu pomôcť  tunajším včelárom pri ich
ušľachtilej záľube a uchovania tohto remesla. V roku 2020 sme založili občianske združenie „ Bardejovský med “ a zaregistrovali sme na Úrade priemyselného
vlastníctva ochrannú známku pôvodu „ Bardejovský med “ a hneď na to sme podali žiadosť na Európsku komisiu o zápis „ Chránené zemepisné označenia pôvodu “.
Počet včelstiev, ktoré pracujú na mede a ktorý ponúkame našim zákazníkom neustále rastie. 


Našou snahou je aj naďalej prinášať na trh nielen med, ale aj nové vysokokvalitné prírodné produkty o ktoré majú naši zákazníci veľký záujem. Snažíme sa dôstojne
reprezentovať našu krajinu na celom svete.