V tomto období u nás už naplno prebieha príprava na tohtoročnú včelársku sezónu, konkrétne ide o prípravu rámikov. Pri práci na našej včelej farme potrebujeme mať počas roka k dispozícií približne 7500 až 8000 rámikov.

K tomu, aby sme udržali naše včielky zdravé, patrí aj výmena starých rámikov za nové. To znamená, že na novú sezónu potrebujeme mať približne 3 000 nových rámikov s medzistienkami. Kompletná príprava jedného rámika trvá v priemere 8 minút, takže pripraviť takéto množstvo rámikov nám zaberie približne 400 hodín. Okrem prípravy rámikov z úplne nového dreva sa snažíme využiť aj tie z predchádzajúcich rokov. Ak je drevo na staršom rámiku v poriadku, tak sa nevyhadzuje ale použije sa znovu. Starý plást z rámika odstránime a očistí sa od vosku, ktorý ide na ďalšie spracovanie. Po očistení nasleduje dezinfekcia. Rámiky sa opália ohňom a následne sú ponárané a umývané v horúcej vode spolu s dezinfekčným prostriedkom, aby sa predišlo prípadnému šíreniu chorôb. Po tomto kroku sa ešte raz umyjú čistou vodou pod tlakom. Po usušení sa rámiky skontrolujú, prípadne opravia a následne znovu nadrôtujú a vloží sa do nich nová medzistienka. Takto pripravený rámik je vhodný na novú sezónu.

Počas roka dochádza k opotrebovaniu aj iných častí úľov ako len rámikov, preto máme v týchto dňoch plné ruky práce s opravami, dezinfekciou, výrobou a maľovaním. Každoročne vydezinfikujeme, opravíme, vymeníme a namaľujeme približne 250 kusov úľových debničiek a desiatky striech, či iných komponentov. Vďaka tomu môžu naše včielky žiť v čo najlepšom prostredí a prinášať prvotriedne produkty