Bardejovský med už oficiálne patrí medzi produkty s chráneným označením pôvodu.

V spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR sa nám podarilo Bardejovský med  previesť zložitým zápisným procesom na národnej úrovni a následne bola žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu zaslaná Európskej komisii.

Európska komisia 30.9.2022 žiadosť schválila a Bardejovský med patrí do rodiny chránených označení pôvodu a zemepisných označení.

Vďaka svojej kvalite a špecifickosti sa zaradil k takým produktom, akými sú napríklad syr Roquefort, Parmigiano Reggiano, či vína zo svetoznámej oblasti Bordeaux.  

21.10.2022 sa uskutočnilo aj slávnostné odovzdávanie na Mestskom úrade v Bardejove. Radi by sme vám ukázali niekoľko fotografií z tejto udalosti. Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu.