Ochrannú známku "SLOVENSKÝ MED" nám pridelil Slovenský zväz včelárov na základe laboratórnej analýzy. Toto označenie priemyselného vzoru Slovenský med môže mať len med vyprodukovaný včelstvami na území Slovenskej republiky, ktorý spĺňa fyzikálne a chemické požiadavky na med určený pre ľudský konzum stanovené normou kvality a akosti SZV číslo 1/2006*. Zároveň spĺňa ustanovenia právnych predpisov týkajúcich sa manipulácie s medom a jeho uvádzania do obehu.