Slovenskéhý zväz včelárov nám za našu prácu v prospech včelárstva na Slovensku udelil mnoho ocenení a tiež jedno veľmi významné vysoké zväzové ocenenie. Plaketa "ZLATÁ VČELA" za zásluhy o rozvoj včelárstva na Slovensku.