Sme veľmi radi, že si pani prezidentka našla čas a počas úradovania na východe Slovenka navštívila Bardejov a zavítala aj k nám, do Františkánskeho kláštora, kde sme jej povedali viac o Bardejovskom mede. Zaujímala sa o našu prácu a vyzdvihla jej prínos pre mesto, región ale aj Slovensko, za čo jej ďakujeme.