Naša značka, produkty a logo sú oficiálne chránené ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva®. Je to pre nás dôležitý krok pre ďalší rozvoj, s ktorým súvisí aj to, že Bardejovský med, ktorý produkujeme a propagujeme, bol zaradený medzi unikáty Slovenska??. A nie len to. Aktuálne prebieha schvaľovanie európskej komisie, kde sa Bardejovský med vďaka množstvu úspechov a ocenení môže zaradiť nie len medzi mimoriadne produkty Slovenska, ale aj Európy. Dostal by tak ochrannú známku „chránené označenie pôvodu“ . Je to skutočne významná vec, ktorá môže pomôcť celej našej oblasti chrániť to vzácne, čo máme. Bardejovský med.