Prevádzka: Poštárka, 116,  08501 Bardejov       

0905289457,  jozefvolansky@gmail.com               

.....

Predajňa: Baštová č.2  085 01 Bardejov,

Pondelok-Piatok  9-17 hod
Tel: