Tento med, ktorý Vám ponúkame, je uznaný svetovou včelárskou organizáciou APIMONDIA za najkvalitnejší  medovicový  med na svete na obdobie 2009-2011. Na
svojom konte má viaceré svetové uznania kvality. Vyznačuje sa najmä svojou lahodnou chuťou, nádhernou tmavou farbou a vôňou. Obsahuje veľmi veľké
množstvo minerálov a stopových prvkov. Je to med, ktorý  nepochádza z nektáru kvetov ako ostatné medy. Vytvárajú  ho včely zo sladkej šťavy, ktorú produkujú
vošky. V prípade našej medovice ide o vošku – Medovnica jedľová /Cinara pectinatae/ čeľaď Lachnidea. Náš región má mimoriadne priaznivé mikroklimatické
podmienky na to, aby sa tu producenti tejto medovice dokázali rozmnožiť vo veľkom množstve.  Následne  sa tieto vošky živia nabodávaním vetvičiek jedlí a saním ich
šťavy. Ich metabolizmus nedokáže spracovať niektoré zložky tejto šťavy, ktoré neskôr  vylučuje vo forme sladkých kvapiek, ktoré včely znášajú do úľa a vyrábajú
z nich  med. Ak je  v čistom stave, nepomiešaný s inými druhmi medu, vtedy neobsahuje peľové zrná a je vhodný pre ľudí s alergiou na  peľ.  Výskum SAV- Ústav
zoológie dokázal, že jeho antibakteriálna aktivita je oveľa vyššia  ako pri najkvalitnejšom medicínskom mede Manuka a je na medicínske účely vhodnejší.
Snažíme sa tento čistý med produkovať a ponúkať  zákazníkom na predaj. Jedľová medovica sa nedá vyprodukovať každý rok. Závisí to od vhodných klimatických
podmienok a od schopností vošky rozmnožiť sa  v čo najväčšom množstve. Sú tu kvalitné jedľové porasty, hlavne v pohorí Čergov. V prípade, že tieto začnú medovať,
včielky už  nemajú iný zdroj znášky a prinášajú len čistú jedľovú medovicu. Naše včelstvá v čase, keď je znáška z jedlí, sú umiestnené hlboko v jedľových lesoch,
a tak ich nepriamo nútime, aby prinášali veľmi čistý jednodruhový med. Pri vytáčaní a manipulácii s medom sa snažíme dodržiavať tie najprísnejšie hygienické normy.
Včelstvá  udržiavame vo veľmi dobrom zdravotnom stave, aby dokázali maximálne využiť ponuku prírody. Ak ste niekedy v prírode alebo pri nejakom strome a vidíte na
zemi pod stromom lesklé lepkavé kvapky, ide o produkt, z ktorého včielky vyrábajú medovicový med. Doprajte si a ochutnajte jeden z najkvalitnejších tmavých medov,
aký ste ešte určite nejedli. Náš med konzumujú aj ľudia, ktorým  peľové  prímesi v iných medoch spôsobujú alergiu. Pri našom mede sa väčšinou takého alergické

reakcie nevyskytujú. Pod označením jedľová medovica predávame len med, ktorý spĺňa náročné  požiadavky:   chuť, farbu, elektrovodivosť, obsah vody, nemá prímes
iného medu. Med predávame v takom stave, v akom ho odoberieme od včiel, bez akýchkoľvek úprav alebo prídavných látok. Je to čistý, prírodný produkt. Tento med
je zaregistrovaný na úrade priemyselného vlastníctva ako CHRÁNENÉ OZNAČENIE PÔVODU. Ochutnajte.

Žiadna položka