V marci 2022 sa naša spoločnosť ( MEDAR včelia farma ) v rámci podnikateľskej misie Úradu priemyselného vlastníctva zúčastnila svetovej Výstavy EXPO Dubaj 2020.  Na tejto výstave sa okrem nás zúčastnilo 191 krajín a niesla sa v znamení inovácie a pokroku, o čom svedčí aj jej hlavná myšlienka: „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ („Connecting Minds, Creating the Future“).

V rámci tejto misie sme dostali možnosť prezentovať aj našu prácu a med. Včelám sa aktívne venujeme už 4 generácie a v posledných rokoch sme získali desiatky ocenení z celého sveta a vďaka tomu získal Slovenský med veľmi dobré meno. Bardejovský med, ktorý sme prezentovali je unikátny produkt z nášho regiónu, chránený označením pôvodu a je
momentálne v konaní o zápise ochrannej známky na medzinárodnej úrovni.

Bardejovský med je  jedna z vecí, ktoré boli v našom pavilóne a ktoré vie  Slovensko ponúknuť svetu ako to najlepšie z našej krajiny.

Tento med bol prezentovaný pod našou značkou VOLANSKY HONEY a mal mimoriadny úspech. Stretli sme sa s odborníkmi z celého sveta, ktorí boli úprimne prekvapení kvalitou nášho medu a tým, čo dokážeme vyrobiť. Zaujímali sa o prostredie, z ktorého pochádza aj o spôsob získavania. Rozprávali a prezentovali sme tiež dôležitosť ochrany včiel, prírody a lesov, keďže masívne výruby stromov môžu ohroziť aj produkciu tohto medu.

Vďaka tejto skúseností a novým kontaktom veríme, že sa nám podarí nájsť nové investície,  rozšíriť výrobu, rozšíriť portfólio produktov a expandovať. Chceme tiež vytvoriť nové, vlastné pobočky u nás na Slovensku aj v zahraničí.

Za celý tento úspech ďakujeme aj Vám, naším zákazníkom, vďaka ktorým môžeme posúvať úroveň našej práce stále vyššie.  Ďakujeme.