BARDEJOVSKÝ MED bol Európskou komisiou 30.9.2022 zapísaný do Európskeho
registra „ Chránených označení pôvodu“ / CHOP/.


Žiadosť o chránené označenie pôvodu podalo občianske združenie „ Bardejovský
med „ v snahe o lepšiu propagáciu a ochranu pôvodu nášho medu.
 

Podľa čl. 13  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny    

Názvy zapísané v registri, tzn. aj Bardejovský med" sú chránené pred:

a) akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom alebo ak použitie názvu ťaží z dobrej povesti chráneného názvu, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
b) akýmkoľvek zneužívaním, napodobňovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy, a to aj vtedy, ak je uvedený skutočný pôvod výrobkov alebo služieb alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „tak ako sa vyrába v“, „napodobnenina“ alebo s podobnými výrazmi, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
c) akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku, ktoré sa používa na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj pred zabalením výrobku do nádoby, čo by mohlo vyvolať mylnú predstavu o pôvode výrobku;
d) akýmikoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.Jedľová medovica
Fyzikálno-chemické  vlastnosti
Obsah vody:                maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení
Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:
            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg
            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg
Obsah sacharózy:       maximálne 5 g/100 g
Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 45 %

Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %
Elektrovodivosť:        min. 100 mS/m
Obsahuje veľmi veľké množstvo minerálov a stopových prvkov.
 
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad
Farba:                         číra, tmavá až čierna, po skryštalizovaní s jemným nádychom
dozelena, podľa Pfundovej stupnice  viac ako 65 mm 
Kryštalizácia:              pri kryštalizácii vytvára veľmi jemné kryštály, ktoré sa pri
rozpúšťaní medu rýchlo rozpustia pri nízkej teplote
Vôňa:                           jemná, nie príliš výrazná, lahodná, sladká maslová  
Chuť:                          lahodná, sladká s jemnou nie príliš výraznou maslovou
príchuťou
 
 


 
Lipová medovica
Fyzikálno-chemické  vlastnosti
Obsah vody:               maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení
Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:
            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg
            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg
Obsah sacharózy:       maximálne 5 g/100 g
Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 45 %
Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %
Elektrovodivosť:        min. 90 mS/m
 
 
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad
Farba:               číra, tmavohnedá až čierna, po
skryštalizovaní  s jemným  nádychom dozelena podľa
Pfundovej stupnice  viac ako 65 mm
Kryštalizácia:                 kryštalizácia lipovej medovice je v porovnaní

s ostatnými druhmi pomerne rýchla a kryštály sú dosť
veľké, pripomínajúce hrubý piesok
Vôňa:                                     korenistá s výraznou vôňou lipového kvetu
Chuť:                          jemne korenistá s výraznou príchuťou mentolu
 
 


Medovicový med      
Fyzikálno-chemické  vlastnosti
Obsah vody:               maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení
Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:
            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg
            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg
Obsah sacharózy:      maximálne 5 g/100 g
Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 45 %
Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %
Elektrovodivosť:        min. 95 mS/m
 
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad
Farba:                        číra, hnedočervená, hnedá až tmavohnedá, 
podľa Pfundovej stupnice  viac ako 65 mm
Kryštalizácia:             rýchla, vytvárajú sa hrubšie kryštály
Vôňa:                         jemne korenistá
Chuť:                          jemná maslovo korenistá s typickou medovicovou chuťou
 


Všetky etapy výroby výrobku „ Bardejovský med “ / „ Med z Bardejova “ od
umiestnenia úľov až po stáčanie  medu  sa musia uskutočniť vo vymedzenej
zemepisnej oblasti.
Žiadosť o zápis označenia pôvodu „Bardejovský med “ / „ Med z Bardejova “ je
založená výlučne na špecifickej kvalite a vlastnostiach výrobku, ktoré vyplývajú
z prírodných a ľudských faktorov prítomných v zemepisnej oblasti.