Unikátny produkt z nášho regiónu, ktorý je chránený označením pôvodu, je
momentálne v konaní o zápise „ Bardejovského medu „ na medzinárodnej úrovni.
 


Žiadosť o chránené označenie pôvodu podalo občianske združenie „ Bardejovský
med „ v snahe o lepšiu propagáciu a ochranu pôvodu nášho medu.
 


Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu „ Bardejovský med „ / „ Med
z Bardejova „ je v súčasnosti v konaní pred Európskou komisiou. Zaslaním žiadosti
Európskej komisii vzniká, podľa § 33b zákona č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov označeniu „ BARDEJOVSKÝ MED “ / „ MED Z BARDEJOVA “, prechodná
ochrana názvu na vnútroštátnej úrovni s účinnosťou od dátumu podania žiadosti
Európskej komisii, tzn. 28. 6. 2021. Prechodná ochrana zaniká dňom prijatia
rozhodnutia o zápise do registra alebo dňom vzatia žiadosti späť.
„ Bardejovský med “ / „ Med z Bardejova “ pokrýva tri samostatne výrobky:
Jedľová medovica,
Lipová medovica,
Medovicový med.
 

Jedľová medovica
Fyzikálno-chemické  vlastnosti
Obsah vody:                maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení
Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:
            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg
            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg
Obsah sacharózy:       maximálne 5 g/100 g
Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 60 %

Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %
Elektrovodivosť:        min. 100 mS/m
Obsahuje veľmi veľké množstvo minerálov a stopových prvkov.
 
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad
Farba:                         číra, tmavá až čierna, po skryštalizovaní s jemným nádychom
dozelena, podľa Pfundovej stupnice 95 – 114 mm 
Kryštalizácia:              pri kryštalizácii vytvára veľmi jemné kryštály, ktoré sa pri
rozpúšťaní medu rýchlo rozpustia pri nízkej teplote
Vôňa:                           jemná, nie príliš výrazná, lahodná, sladká maslová  
Chuť:                          lahodná, sladká s jemnou nie príliš výraznou maslovou
príchuťou
 
 


 
Lipová medovica
Fyzikálno-chemické  vlastnosti
Obsah vody:               maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení
Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:
            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg
            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg
Obsah sacharózy:       maximálne 5 g/100 g
Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 60 %
Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %
Elektrovodivosť:        min. 90 mS/m
 
 
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad
Farba:               číra, tmavohnedá až čierna, po
skryštalizovaní  s jemným  nádychom dozelena podľa
Pfundovej stupnice 95 – 110 mm
Kryštalizácia:                 kryštalizácia lipovej medovice je v porovnaní

s ostatnými druhmi pomerne rýchla a kryštály sú dosť
veľké, pripomínajúce hrubý piesok
Vôňa:                                     korenistá s výraznou vôňou lipového kvetu
Chuť:                          jemne korenistá s výraznou príchuťou mentolu
 
 


Medovicový med      
Fyzikálno-chemické  vlastnosti
Obsah vody:               maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení
Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:
            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg
            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg
Obsah sacharózy:      maximálne 5 g/100 g
Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 60 %
Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %
Elektrovodivosť:        min. 95 mS/m
 
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad
Farba:                        číra, hnedočervená, hnedá až tmavohnedá, 
podľa Pfundovej stupnice 95 – 110 mm
Kryštalizácia:             rýchla, vytvárajú sa hrubšie kryštály
Vôňa:                         jemne korenistá
Chuť:                          jemná maslovo korenistá s typickou medovicovou chuťou
 


Všetky etapy výroby výrobku „ Bardejovský med “ / „ Med z Bardejova “ od
umiestnenia úľov až po stáčanie  medu  sa musia uskutočniť vo vymedzenej
zemepisnej oblasti.
Žiadosť o zápis označenia pôvodu „Bardejovský med “ / „ Med z Bardejova “ je
založená výlučne na špecifickej kvalite a vlastnostiach výrobku, ktoré vyplývajú
z prírodných a ľudských faktorov prítomných v zemepisnej oblasti.