Úvodná strana

 

\"\"

Pridajte si nás aj na Facebooku


Chov a predaj matiek

 

Carnica Sokol, línia včiel vyšľachtená chovateľom včelích matiek Vladimírom Sokolom.

Majiteľ chovu:
Vladimír Sokol
Lúčna 546/4
086 41 Raslavice
Slovenská republika
Tel. +421949819754
e-mail: carnicasokol@gmail.com

 

Carnica Sokol patrí ku kraňskému plemenu včely medonosnej (Apis mellifera carnica),
karpatskému ekotypu.

Orientačný a taxonometrický prehľad:
Druh – včela medonosná
Poddruh (plemeno, rasa) – kraňská
Ekotyp – karpatský
Línia – názov Carnica Sokol (zmes línií slovenskej kraňskej včely z Čergovského pohoria).

História línie Carnica Sokol:
Počiatok výberu a šľachtenia tejto línie sa začal v 90. tých rokoch. Za pomoci a odborného
dohľadu, Mgr. Jozefa Tarcalu a od roku 96 až po rok 2003 i za odbornej asistencie
VÚ - Včelárstva v Liptovskom Hrádku prísnou selekciou a užším výberom
pomocou technickej inseminácie prevádzanej Ing. Květoslavom Čermákom, Csc. bolo pre
túto líniu vybraných 20kmeňnvých včelstiev ktoré tvorili východziu základňu pre túto novú
uznanú a schválenú líniu včiel plemennou komisiou pre plemenný chov včiel na Slovensku.
Názov línie Carnica Sokol bol touto komisiou priznaný a schválený v roku 2004.
Program prísnej selekcie v tejto línie je prevádzaný aj naďalej podľa platných selekčných
a plemenárskych kritérií. Kontrola Čistokrvnosti a šľachtenie prebieha za pomoci technickej

inseminácie prevádzanej vlastníkom chovu línie Carnica Sokol.

Vlastnosti.
Je to včela ktorá dobre zvláda zimné obdobie. Veľmi dobre zimuje a pokojne zvláda aj dlhé
zimné obdobie má malo zimných mŕtvoliek. V jarnom období ma veľmi rýchly jarný rozvoj.
Napredovanie a intenzita rozvoja je rovnocenná s ostatnými líniami včiel kraňskej rasy.
Včelstva sú aj napriek priemerným rozlohám plodu veľmi početne. Veľmi dobre dokážu
využívať jarné aj letné nektárové znášky no najmä medovicové skoré aj neskoré medovicové
znášky. Pochádza z prostredia častého výskytu medovicových znášok, hlavne z ihličnatých
porastov, (jedľa a smrek). Početnosť si dokáže udržať aj pri nepriaznivých znáškových
rokoch. Vo včelstvách sa matky dožívajú produkčného veku aj do troch produkčných rokoch,
pričom v mednej produkcií vôbec nezaostávajú za včelstvami s mladšími matkami. Je málo
rojivá. V miernosti a sedení na plástoch dosahuje v priemere známku 3 zo stupnice (4 – 1).
Veľmi dobre stavia nové dielo. Má veľmi dobré vyvinutý čistiaci pud, hodinový priemer
pri hygienickom teste sa pohybuje od 10 do 18 hodín. Včelstva sú neustále selektované na
vysoký čistiaci pud, (skoré odstránenie mŕtveho a chorého plodu).

Šľachtenie.
Výber a selekcia sa prevádza dlhodobo z celkového počtu 100ks. včelstiev. Z toho je 60%
matiek inseminovaných. Selekcia na požadované kritéria je prevádzaná v náročnom horskom
prostredí Čergovského prostredia. Je kladený predovšetkým dôraz na tvrdú a nekompromisnú
selekciu hlavne v tomto prostredí. Lokalita selekčného prostredia 100% preverí na
životaschopnosť každého plemenného včelstva ktoré je vybrané na ďalší šľachtiteľský
cieľ. Včelstva sú chované v tenkostenných úľoch o hrúbke steny 2,5cm. Typ úľov Optimal
a Langstroth. Počas celej včelárskej sezóny sa v plemenných včelstvách nepoužíva materská
mriežka. Včelstva tak majú možnosť naplno ukázať svoju vitalitu a životaschopnosť na
produkčné a sprievodné vlastnosti. (med, sila, miernosť, rojivosť a prispôsobivosť na dané
životné prostredie). Šľachtenie na hore menované vlastnosti je vykonávané v spolupráci
s Výskumným ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a Združením chovateľov včelích
matiek kraňskej slovenskej včely.

 

 

 

mmmm.JPG

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.JPG

NTJlM