Úvodná strana

 

\"\"

Pridajte si nás aj na Facebooku


Ocenenia

 

 

V dňoch 21. – 26. augusta 2005 sa v írskom Dubline uskutočnil 39.medzinárodný včelársky kongres Apimondia. Toto najväčšie celosvetové stretnutie včelárov organizuje Medzinárodná federácia včelárskych organizácií Apimondia so sídlom v Ríme. Hlavnými cieľmi organizácie Apimondia je odborná, technická a ekonomická podpora včelárstva, ako aj spolupráca medzi včelárskymi zväzmi, výskumnými ústavmi a praktickými včelármi na celom svete. Premiérou na tohoročnej Apimondii bol  prvý ročník Svetovej výstavy medov, kde sa súťažilo v 22 kategóriách. Náš med získal najvyššie čestné uznanie  v kategórií tmavé medy.

 

 

 

 

 

 

V dňoch 15. – 20. 9. 2009 sa v juhofrancúzskom meste Montpellier uskutočnil 41. ročník včelárskeho kongresu a výstavy Apimondia. Organizácia Apimondia zastrešuje národné včelárske zväzy a každé dva roky organizuje najväčšie celosvetové stretnutia včelárov, vedcov a spracovateľov včelích produktov. Na tohtoročnom kongrese Apimondie sa zúčastnilo okolo 500 vedcov, 200 vystavovateľov (vrátane expozície slovenských včelárov) a vyše 10 000 návštevníkov z viac ako 100 krajín. Na tejto prestížnej svetovej výstave získal náš med zlatú medailu.

 

 

 

 

 

V dňoch 21. - 24. januára 2010 v Bratislave prebiehal už 17. medzinárodný veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO, ktorý sa už tradične koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v INCHEBA EXPO Bratislava. Vo štvrtok 21. januára 2010 ho slávnostne otvoril minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan slávnostným príhovorom, následne pristúpil k odovzdávaniu prestížneho ocenenia v rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín „ZNAČKA KVALITY SK“, ktoré sa odovzdáva pri slávnostných príležitostiach už od roku 2004, kedy ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo tento program s cieľom upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny. Toto prestížne ocenenie bolo udelené aj nám.

 

 

 

 

 

Ochrannú známku SLOVENSKÝ MED nám pridelil Slovenský zväz včelárov na základe laboratórnej analýzy. Toto označenie priemyselného vzoru Slovenský med môže mať len med vyprodukovaný včelstvami na území Slovenskej republiky, ktorý spĺňa  fyzikálne a chemické požiadavky na med určený pre ľudský konzum stanovené normou kvality a akosti SZV číslo 1/2006*. Zároveň  spĺňa ustanovenia právnych predpisov týkajúcich sa manipulácie s medom a jeho uvádzania do obehu.

 

 

 

 

Apislavia je jednou z najstarších medzinárodných včelárskych organizácií na svete. Založili ju zástupcovia včelárov zo slovanských krajín na prvom zjazde roku 1910 v Sofii ako Všeslovanský včelársky zväz. Jeho základným poslaním bolo napomáhať rozvoju včelárenia v členských krajinách. Silná myšlienka udržala Apislaviu pri živote dodnes. Sté výročie založenia si včelári pripomenuli na  XVIII. kongrese, ktorý sa konal v dňoch 3-5.09.2010 v bulharskom prístavnom meste Varna, ktorého súčasťou bol aj prvý ročník výstavy a súťaže včelích produktov v rôznych  kategóriách. V tejto súťaži získal náš med zlatú medailu.

 

 

 

 

 

 

V dňoch 28-9. až 2.10.2010 sa v Slovinsku, v Ľubľani,  i ďalších štyroch mestách- Maribor, Bled, Dolenske Teplice a Lipica- uskutočnilo 3. medzinárodné fórum o apiterapii a 2. medzinárodné fórum o kvalite včelích produktov pod názvom APIMEDICA- APIQUALITY. Účastníci stretnutia posudzovali existujúce systémy a multidisciplinárne prístupy k štúdiu včelích produktov ako prírodných zdrojov v ľudskej výžive a v lekárskom využití. Súčasťou tohto stretnutia bola  medzinárodná súťaž spojená s výstavou medu a včelích produktov.  Náš med bol opäť  odmenený zlatou medailou.

 

 

 

 

21-25 septembra 2011 sme reprezentovali Slovensko na celosvetovej výstave  APIMONDIA v Buenos Aires- Argentina.

 

 

 

V dňoch 1. až 7. augusta 2008  sa v bulharskom mestečku Carevo  uskutočnilo 1. svetové sympózium o medovicových medoch. Organizátorom podujatia bola Medzinárodná komisia pre med (IHC – International Honey Commission), jedna zo stálych komisií organizácie Apimondia, a hlavne jej bývalý dlhoročný predseda Stefan Bogdanov. Cieľom tohto stretnutia bolo zjednotenie a úprava legislatívy na ochranu včelích produktov pred falšovaním  a znehodnocovaním. Ako referenčná vzorka pre ideálny jedľový medovicový med bol použitý náš med.

 

 

 

 

 

 

 

Za našu prácu v prospech včelárstva na Slovensku nám bolo udelené  vysoké zväzové ocenenie.  Plaketa ZLATÁ VČELA   za zásluhy o rozvoj včelárstva I. stupňa.

 

 

19. januára 2012 sa v Bratislave začal  konať  19. medzinárodný veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO. Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky Zsolt Simon na ňom slávnostne odovzdal prestížneho ocenenia  „ZNAČKA KVALITY SK“. Naša včelia farma získala toto ocenenie za med  kvetovýzmiešaný. Čo znova potvrdilo kvalitu nášho medu

 

 

 


 

Šampión AGRA 2012

 

Koncom  augusta sa uskutočnil   50 výročný medzinárodný poľnohospodársko - potravinársky veľtrh  AGRA 2012 v Slovinsku v meste Gornja Radgona. Tieto veľtrhy  patria medzi najväčšie na svete.  Zúčastnilo sa na ňom 1700 vystavovateľov. Súčasťou tohto veľtrhu bola aj výstav a súťaž medu. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, v ktorých sa udeľovali ocenenia. Náš med súťažil v kategórií medovicové medy. Následne bol komisiou vybraný jeden med zo všetkých kategórií, ktorý získal plný počet bodov a ten bol následne  vyhlásený za šampióna celej výstavy medu. V  tomto roku sa nim stala naša  jedľová medovica. Odovzdávanie ocenenia prebehlo v priestoroch  Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave 4.10.2012 za účasti   zástupcov   organizátora výstavy a  nášho Ministerstva pôdohospodárstva. Ocenenie odovzdal veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku Stanislav Vidovič.

 

 

 
 

V Poľsku sa konal  XIX. kongres  pri meste Zemborzyce v  Pszczela Wola, ktorého súčasťou bol aj druhý ročník výstavy a súťaže včelích produktov v rôznych  kategóriách. V tejto súťaži bol náš med ohodnotený  zlatou  medailou. Ocenenie nám bolo odovzdané 21.10.2012 na včelárskej výstave v Trenčíne

 

 

 

Reprezentovali sme Slovensko na svetovej výstave  APIMONDIA 2013 v Kyjeve

 

 

 

 

 

 

Na 51 medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2013 v Slovinsku sme získali za náš med striebornú  medailu.

 

 

 

 

 

30. januára 2014  v Bratislave na veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO nám  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky  udelilo  ocenenie  „ZNAČKA KVALITY

SK GOLD“. Naša včelia farma získala toto ocenenie za med  Kvetový-pastový a Medovicový

 

 

 

 

Na 52 medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2014 v Slovinsku sme znova získali  za náš med zlatú  medailu.

 

 

Med z našej farmy bol darom pre sultána štátu  Terengganu.

 

V dňoch 28. Septembra  až 2. Októbra 2012 sa konala výročná konferencia ázijskej včelárskej asociácie v meste Kuala Terengganu (Malajzia). Nosnou témou konferencie boli aj biologické a farmakologické vlastnosti včelích produktov, kde odznelo viacero príspevkov, zaoberajúcich sa predovšetkým medicínskym využitím včelieho medu a propolisu. Malajzia patrí medzi najvýznamnejších producentov včelieho medu v Ázii a viacero vedeckých tímov v Malajzii sa zaoberá práve medicínskymi vlastnosťami medu.

Vďaka podpore v rámci Operačného Programu Výskum a vývoj pre projekt: Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie  pri liečbe niektorých závažných ochorení  (ITMS: 26240220030), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja nám bolo umožnené zúčastniť sa na tejto mimoriadne atraktívnej konferencii a prezentovať výsledky nášho výskumu so slovenským medovicovým medom.

Pred samotnou cestou do Malajzie sme boli požiadaný hlavným organizátorom konferencie o láskavosť v podobe daru (včelieho medu) pre jeho výsosť Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al Muktafi Billah Shah, sultána štátu Terengganu. Keďže medovicový med z včelej farmy Medar (Bardejov) patrí medzi naše najkvalitnejšie včelie medy rozhodli sme sa darovať Sultánovi práve tento včelí med. Okrem včelieho medu zo Slovenska, bol Sultán obdarený aj včelím medmi z krajín ako je Venezuela, Kórea, Kanada, Japonsko a Turecko. Med z Bardejova bol jediným zástupcom z Európy. Veríme, že slovenský med pošteklil chuťové kanáliky kráľovskej rodiny a Slovensko sa im bude spájať s produkciou kvalitného včelieho medu.

Náš obdiv si tento med získal svojimi biologickými vlastnosťami. Dokázali sme, že medovicový med z Bardejova je účinnejší ako manukový med, med medicínskej kvality z Nového Zélandu a Austrálie. Práve tieto výnimočné biologické vlastnosti predurčujú medovicový med z Bardejova na jeho klinické využitie, čim by Slovensko malo svoj vlastný včelí med medicínskej kvality.

Dr. Juraj Majtan

Ústav Zoológie SAV

eho výsosť  sultán

Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al Muktafi Billah Sh

 

 

 

 


2015

Na  42. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre nám minister pôdohospodárstva SR udelil prestížne ocenenie „ Značka kvality SK GOLD „ pre   BIO med  kvetový a   med  Agátový.

„ Značka kvality SK“ pre ochutené medy : Medový krém s kakaom, Medový krém so škoricou , Medový krém so zázvorom.

 

 

 

 

2015 - na 53. medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2015 v Slovinsku sme   získali zlatú  medailu.

 

 

 

 

Med z našej farmy reprezentoval Slovensko  15-19.09.2015  na svetovej výstave APIMONDIA v Južnej Kórei.

 

28 januára 2016  v Bratislave na veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO nám  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky  udelilo  ocenenie  „ZNAČKA KVALITY SK GOLD“. Naša včelia farma získala toto ocenenie za med  Kvetový-slnečnicový a Kvetový- lipový

2016 - Agrokomplex Slovensko, 1 miesto- letáky, 2 miesto –krabička na balenie propolisu,2 miesto -ochutený med, 3 miesto – etiketa BIO med kvetový.

 

26. januára 2017  v Bratislave na veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO nám  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky  udelilo  ocenenie  „ZNAČKA KVALITY SK GOLD“ za med Lipová  Medovica


Na 44  medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex Slovensko 2017  sme získali                1 miesto- Mydlo a kozmetika MEDARcosmetics , 2 miesto –Medovicový med,   2  miesto - Etikety.
 
 
 
 
2017 na 55. medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2017 v Slovinsku sme   získali zlatú  medailu
 
 
 
 
 

PREMIO BIOL MIEL  2017

23-24.11. 2017 sa v Taliansku v meste Bologna  konala  medzinárodná súťaž o najlepší  certifikovaný BIO med  sveta.    BIO med kvetový , ktorý balíme v našej  prevádzke,  získal striebornú  medailu.

  /Tento med produkuje včelia farma BIOAPIS Brezovica a následne balí naša prevádzka/

Na 45  medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex Slovensko 2018  sme získali       2 miesto- Mydlo a kozmetika MEDARcosmetics , 1 miesto  Etikety.
 
 
 
 
 
2018 na 56. medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2018 v Slovinsku sme   získali za Poloninský med zlatú  medailu
 
 
 
 
 
 

2018 – na  22 medzinárodnom kongrese Apislavia  v Moskve 9-13.9.2018 získal náš  med  1 miesto „ Best honey „ v kategórií  tmavý jednodruhový med.

 
 
 
 
 
 

PREMIO BIOL MIEL  2018

22-23.11. 2018 sa v Taliansku v meste Bologna  konala  medzinárodná súťaž o najlepší  certifikovaný BIO med  sveta.    BIO med kvetový , ktorý balíme v našej  prevádzke,  získal znova striebornú  medailu.

  /Tento med produkuje včelia farma BIOAPIS Brezovica a následne balí naša prevádzka/

 
 
 
 
2019 na 57. medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2019 v Slovinsku sme   získali zlatú  medailu
 

Zlatá medaila za BIO med kvetový .

V novembri 2019 sa v Taliansku v meste Bologna  konala  každoročná medzinárodná súťaž BIOLMIEL o najlepší  certifikovaný BIO med  sveta.    BIO med kvetový  získal zlatú  medailu.

                           

Na medzinárodnej výstave v Novom Sade v Srbsku sme v  roku 2020 získali zlatú medailu za Poloninský med. V tejto krajine sa med zo Slovenska zúčastnil na výstave

prvýkrát v histórií.

 

2020 na 58. medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2020 v Slovinsku sme   získali  3 strieborné medaily za Bio med kvetový, Poloninský med a medovicový med -VOLANSKY HONEY.

 

Zlatá medaila za BIO med kvetový .

V novembri 2020 sa v Taliansku v meste Bologna  konala  každoročná medzinárodná súťaž BIOLMIEL o najlepší  certifikovaný BIO med  sveta.    BIO med kvetový  získal zlatú  medailu.

                       

Na prestížnej ''Great Taste Awards 2021'' vo Veľkej Británii sme získali zlaté hviezdy za výnimočnú chuť a kvalitu našich medov. Zaslali sme 2 vzorky  Med kvetový a   Med do kávy a čaju
2021 na 59. medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu AGRA 2021 v Slovinsku sme znova   získali  3 strieborné medaily a jednu zlatú.
ZGEyZTY0ND