Úvodná strana

 

\"\"

Pridajte si nás aj na Facebooku


» Vosk

Vznik: Včelí vosk je produktom tráviaceho procesu včely medonosnej. Vzniká činnosťou voskových žliaz, ktoré má robotnica vyvinuté párovo na 3. - 6. krúžku sternitu bruška svojho tela. Sternity vytvárajú voskové zrkadielka s mikroskopickými otvormi, cez ktoré preniká žľazový sekrét, na vzduchu tuhnúci na bezfarebné voskové šupinky. Tie si pomocou končatín prisúvajú k hryzadlám a formujú do tvaru buniek včelieho diela. Na 1 kg vosku pripadá približne 1,5 milióna takýchto šupiniek. Najvyššiu aktivitu v produkcii vosku včely vyvíjajú medzi 12. a 18. dňom svojho života, v období keď sú označované ako staviteľkyVosk získavame hlavne pri obnove včelieho diela. Spravidla sa ročne vymieňa 1/3 plodiskových plástov za rámiky s medzistenami. Okrem takto získaných plástov zvyšujeme produkciu vosku stavbou na stavebnom rámiku a využívaním nálepkov na rámikoch, povalovkách, stenách, viečok z buniek a zberom meliva. Na výťažnosť vosku má vplyv spracovateľská technológia a vek plástov. Vek plástov je daný tým, koľkokrát bol v bunkách včelieho diela odchovaný plod, čím viac generácií vybehlo, tým je dielo tmavšie, ťažšie a má nižšiu výťažnosť. Vplyv veku plástov na obsah vosku udáva tabuľka:

Farba plástu Priem. výťažok vosku v % Odchované generácie
Biela až nažltlá 98 0
Žltohnedá (žemľová( 82 3-4
Hnedá 75 4-7
Tmavohnedá 62 6-10
Čierna 49 9-12

Fyzikálne vlastnosti:Farba: oranžovožltá až tmavohnedá.
Aróma: typicky vosková.
Lom: jemne zrnitý.
Hustota: 0,95 - 0,97.
Bod topenia: 62 - 65° C.
Vosk je nerozpustný vo vode a chladnom etanole, rozpustný je v dietylétere a chloroforme.
Chemické zloženie: estery kyselín (najmä myricylester kyseliny palmitovej a cerotovej) 71%
voľné kyseliny 14%
uhľovodíky 12%
voda a iné (farbivá, laktóny, alkoholy) 3%

YTllM