Úvodná strana

 

\"\"

Pridajte si nás aj na Facebooku


Bardejovský med

BARDEJOVSKÝ MED / MED Z BARDEJOVA 

Unikátny produkt z nášho regiónu , ktorý je chránený označením pôvodu a je momentálne v konaní o zápise   Bardejovského medu na medzinárodnej úrovni.

 

Žiadosť o chránene označenie pôvodu  podalo  Občianske združenie „ Bardejovský med“ v snahe o lepšiu propagáciu  a ochranu pôvodu nášho medu.

 

Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu Bardejovský med / med z Bardejova je v súčasnosti v konaní pred Európskou komisiou. Zaslaním žiadosti Európskej komisii vzniká podľa § 33b zákona č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov označeniu „BARDEJOVSKÝ MED“ / „MED Z BARDEJOVA“ prechodná ochrana názvu na vnútroštátnej úrovni s účinnosťou od dátumu podania žiadosti Európskej komisii, tzn. 28. 6. 2021. Prechodná ochrana zaniká dňom prijatia rozhodnutia o zápise do registra alebo dňom vzatia žiadosti späť.

Bardejovský med“/„Med z Bardejova“ pokrýva tri samostatne výrobky:

jedľová medovica,

lipová medovica a

medovicový med.

 

Jedľová medovica

Fyzikálno-chemické  vlastnosti

Obsah vody:                maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení

Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:

            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg

            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg

Obsah sacharózy:       maximálne 5 g/100 g

Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 60 %, 

Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %,

Elektrovodivosť:        min. 100 mS/m

Obsahuje veľmi veľké množstvo minerálov a stopových prvkov.

 

Organoleptické vlastnosti

Vzhľad:

Farba:                         číra ,tmavá až čierna,  po skryštalizovaní  s jemným  nádychom do zelena,

podľa Pfundovej stupnice 95 – 114 mm 

                       

Kryštalizácia:                         pri kryštalizácii vytvára veľmi jemné kryštály, ktoré sa pri rozpúšťaní medu rýchlo rozpustia pri nízkej teplote

Vôňa:                         jemná, nie príliš výrazná, lahodná sladká maslová  

Chuť                        lahodná sladká s jemnou nie príliš výraznou maslovou príchuťou

 

 

 

Lipová medovica

Fyzikálno-chemické  vlastnosti

Obsah vody:               maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení

Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:

            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg

            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg

Obsah sacharózy:       maximálne 5 g/100 g

Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 60 %,

Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %,

Elektrovodivosť:        min. 90 mS/m

 

 

Organoleptické vlastnosti

Vzhľad

Farba:                         číra , tmavo hnedá až čierna,  po skryštalizovaní  s jemným  nádychom do                           

                                    zelena

podľa Pfundovej stupnice 95 – 110 mm

Kryštalizácia:                         kryštalizácia lipovej medovice je v porovnaní s ostatnými druhmi pomerne rýchla a kryštály sú dosť veľké pripomínajúce hrubý piesok

Vôňa:                                      korenistá s výraznou vôňou lipového kvetu.

Chuť:                          jemne korenistá s výraz s výraznou príchuťou podobnou mentolu.

 

 

Medovicový med      

Fyzikálno-chemické  vlastnosti

Obsah vody:               maximálne 18 % na povrchu v nádobe po ustálení

Obsah hydroxylmetylfurfuralu /HMF/:

            pri nerozpúšťanom mede po vytočení maximálne 5 mg/kg

            pri rozpúšťanom mede po kryštalizácii maximálne 15 mg/kg

Obsah sacharózy:       maximálne 5 g/100 g

Obsah glukózy a fruktózy:     minimálne 60 %,

Obsah stopových prvkov:      viac ako 1 %,

Elektrovodivosť:        min. 95 mS/m

 

Organoleptické vlastnosti

Vzhľad

Farba:                        číra, nedočervená, hnedá až tmavohnedá, 

podľa Pfundovej stupnice 95 – 110 mm

                       

Kryštalizácia:                         rýchla, vytvárajú sa hrubšie kryštály

Vôňa:                          jemne korenistá

Chuť:                          jemná maslovo korenistá  s typickou medovicovou chuťou

 

Všetky etapy výroby výrobku „Bardejovský med“/„Med z Bardejova“ od umiestnenia úľov až po stáčanie  medu  sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Žiadosť o zápis označenia pôvodu „Bardejovský med“/„Med z Bardejova“ je založená výlučne na špecifickej kvalite a vlastnostiach výrobku, ktoré vyplývajú z prírodných a ľudských faktorov prítomných v zemepisnej oblasti.

Jedľová medovica

Jedľovú medovicu produkuje - Medovnica jedľová - Canira pectinatae

 

 

 

 

Jej následný zber včielkami.

 

 

 

 

Medovica uložená v pláste.

 

 

 

 

Vytáčanie v medomete.

 

Významné  a  veľmi  zaujímavé  druhy  vošiek – Aphidinea

1. Cinara  pectinatae –  medovnica  jedľová , /čeľaď – Lachnidae/

/Analytická  syntéza/

Ing. Ján  PLAVČAN v. r.

Certified  expert  on  general  biology

and  forestry                                                                                                                                                                                    .

JP

 

- Bionómia a  ekológia : Cinara pectinatae medovnica jedľová je veľmi hojná v oblastiach a lokalitách kde je rozšírená  Abies alba jedľa biela.  Počas celého roka žije monofágne na  starších vetvách jedle, kde na  kôre vyhľadáva miesta s vhodným prístupom k  sitkoviciam uložených v  cievnych zväzkoch vodivého pletiva lyka /floém/, (JP) v ktorých zostupným prúdom, z asimilačných orgánov /ihličie/ nadol sú prepravované roztoky organických látok, teda asimiláty /miazga/, ktoré najintenzívnejšie voška konzumuje najmä v popoludňajších hodinách, večer, cez noc a teda až do rána, keď je v nich najväčší osmotický tlak, ktorý pri prijímaní potravy voška nutne potrebuje a vhodne to aj využíva. Voška potravu nesaje, potrava jej prúdi do úst sama, ktorú len prehltáva. Preto je v  tejto súvislosti všeobecne pri znáške medovice najväčšia aktivita včiel neskoro popoludnískoro ráno. Uvedené v  predošlých troch vetách  platí vo  všeobecnosti  u  všetkých  producentov  medoviceJP

Pri zisťovaní jej prítomnosti je ľahko prehliadnuteľná, pretože na vetvách pri prijímaní potravy sa nachádza prevážne jednotlivo, event. niekedy v  roztrúsených kolóniách medzi ihlicami s typickým kryptickým sfarbením v podobe ihlice jedle a štandovým pozičným postavením tela v smere ihlícJP

 

Celkový vývoj a  rozmnožovanie Cinara pectinatae medovnice jedľovej prebieha v  pentamorfnom, cyklickom na seba nadväzujúcom vývojovom slede, (JP) teda v 5.-odlišných formách ( fundatrices? fundatrigenies ? virgines ? sexuparae ? sexuales ), tak ako už bolo uvedené vo všeobecnom popise vývoja  vošiekAphidineaJP

 

- Morfológia : Je to veľmi krásna, tmavozelená a vždy lesklá voška, šošovkovitého tvaru, na chrbte s dvoma typickými pozdĺžnymi svetlejšími pruhmi /kryptické sfarbenie/, podobné dvom svetlým pruhom /prieduchy/ na spodnej strane ihlice jedle. Hruď a hlavasvetlohnedé, tykadla tenké, krátke 6-článkové, s veľmi krátkym terminálnym článkom. (JP) Očikrásne jasno karmínovočervené, vypuklé na povrchu hlavy. Dĺžka tela samičky je 3,54,5 mmNohydlhé kráčavé  3-páry,  sifunkuly /dva výrastky po bokoch zadočku/ krátke, široko kužeľovitéTelonohy sú husto porastené krátkymi chĺpkamiJP

 

 

 

- Včelársky aspekt : V júli a v auguste je Cinara pectinatae medovnica jedľovánajpočetnejšom množstve a práve vtedy tvorí a produkuje najviac kvalitnej medovice, spravidla až do  septembra, ktorú konzumenti medovice, najmä včela medotvornáApis mellifica (JP) vie pri tvorbe medu veľmi vhodne využiť  a  pretransformovať  do  hlavnej a  veľmi  bohatej  znášky,  veľmi  kvalitného  medu.   JP

 

Väčšia početnosť event. premnoženie tejto významnej vošky je spravidla v 3-4 ročných intervaloch, čo teda  flexibilným, sčítaným a vnímavým včelárom, ktorí kvázi „nerobia ramena“ a nechajú si odborne poradiť a  pritom aj za znáškou, ktorá je teda v prevážnej miere aj hlavnou znáškou  kočujú,  umožňuje  vyprodukovať  veľakvalitného meduJP

 

Čistý jednodruhový jedľový med vytvorený včelou medotvornouApis mellificamedovice vyprodukovanej najmä  Cinara pectinatae medovnicou jedľovou, ale aj ďalšími producentmi medovice na Abies alba jedle bielej, (JP) ktorá je najproduktívnejšia medovico-dajná drevina s  najväčším výnosom vysoko kvalitnej medovice vôbec, teda až 1000 kg.ha-1. Jedľa nemá nektária, preto nie je nektaro-tvorná, ale  je peľo-tvorná a  poskytuje  aj propolis.

Med je hustej vláčnej konzistencietmavo-jantárovýčierno-hnedý, opalizujúci do zeleného odtieňa, lahodnejpríjemnej maslovej stredne-sladkej chuti, sladovej príchuti, príjemnej karamelovo-orechovej vône, s ľahkou živicovo-balzamovou arómou, dlhodobé tekutý. Je vysoko biogénny a biologický veľmi hodnotný, s  veľmi účinnými liečivými účinkami, najmä pri ochorení dýchacích ciest a má aj antianemickéantiseptické vlastností. Je to teda veľmi hodnotný, skutočne liečivýgurmánsky a  z  medovinových medov  najviac  cenený,  teda  jedinečný med špičkovej  svetovej  kvality.  JP

2

 

V súvislosti s  extra kvalitou,  biogénnou zvláštnosťousilou tohto medu, bol med z  jedľovej medovice  z BardejovaMEDAR laboratórne  exaktne preskúmaný a zistilo sa, že v antibakteriálnych účinkoch je účinnejší a značne prekonáva slávny a jedinečný medicínsky Active Manuka Med – AMM“ vytvorený včelou medotvornouApis mellifica (JP) z kvitnúcich exotických čajovníkovych stromov manukaLeptospermum  scoparium, ktoré  rastu  výnimočne  len  na  Novom  Zélande.  JP

AMMsilné regeneračné schopností a mimoriadne antibakteriálne vlastností, ktoré pôsobia vysoko preventívne. Stále viac sa AMM uplatňuje v praktickej klinickej medicíne aj proti MRSA (Meticilin – Resistant Staphylococcus Aureus), VRSA (Vankomycin – Resistant Staphylococcus Aureus)Pseudomonas auriginosus v čase keď si  bakteriálne infekcie vytrvalo a stále viac budujú rezistenciu odolnosť proti antibiotikám. (JP) Silné regeneračnéhojivé vlastností AMM boli využívané ako čisto prírodný liek už  pred 4-tisíc rokmi pôvodnými obyvateľmi Nového ZélanduMaurmi a  v  maurskom preklade „manuka“  doslova  znamená  „ zabíjač  baktérií  a  plesní “.  JP

Vysoké hodnoty antioxidantov a prirodzená acidita AMM zabraňujú rastu a  šíreniu patogénnych baktérií, plesní, húb a kvasiniek a veľmi účinne pomáha aj pri regenerácií buniek, obnove tkanív, potláčaní zápalov, stimulácií tvorby leukocytov, bolestiach kĺbov, popáleninách, psoriáze, ekzémoch, vyrážkach, migréne, dyspepsií, hnačke a zvýšenej námahe. Veľmi efektívny je AMM aj proti baktériíHelicobacter  pylori,  ktorá  spôsobuje žalúdočné  vredyJP

Účinná sila AMM proti infekciám má dva antibakteriálne systémy, jeden na báze H2O2peroxidu vodíka /aj iné medy/ a druhý na báze účinnej látky methylglyoxalu (UMF – Unique Manuka Factor), ktoré spolu vytvárajú jedinečný synergický efekt pri hojení rán. (JP) Aktivita UMF 15+ svedčí o tom, že antibakteriálna  sila AMM /medu/ je  porovnateľná  s  15 % roztokom  fenoluJP

Antibakteriálna schopnosť AMM je vysoko účinná a  preukazuje vinikajúce výsledky pri čistení rán autolýzou. Inhibuje rast baktérií v boji proti nebezpečným infekciám a  podporuje rýchlu redukciuelimináciu zápachu z rany. (JP) Nízka koncentrácia vody v mede vytvára osmotický efekt a aktivuje vytiahnutie tekutinyrany. Výnimočný vplyv AMM na poranenú pokožku je v tom, že ju zvláčňuje, vytvára ochrannú vrstvu, granuláciuepitelizáciu poraneného tkaniva, rast nových tkanív a urýchľuje hojenie ránminimálnou tvorbou  jazievJP

Na ránach kožná baktéria - Streptococcus pyogenes spôsobuje chronické zápaly, infikuje ranu a vytvára na nej bakteriálny biofilm, ktorý je bariérou zabraňujúcou vstupu antibiotík. AMM je už dlho známy, že inhibuje viac ako 85-druhov patogénnych baktérií a pre svoje antibakteriálne účinky dokáže nielen úplne zničiť bakteriálny biofilm, ale aj zabrániť, aby sa na rane prichytili ďalšie baktérie. Na molekulárnej úrovní pri medicínskej interakcií medu je do dvoch hodím zlikvidovaných90 % baktérií. Veľmi dôležitá je aj tá skutočnosť, že AMM nielenže dokázal preraziť cez bakteriálny biofilm, ale aj to, že nevzniká bakteriálna rezistencia a baktérie strácajú odolnosť. (JP) AMM svojimi biogénnymi a fagocytóznymi účinkami vie prerušiť väzbu medzi baktériou - Streptococcus pyogenes a  živočíšnym proteínom - fibronektínom, ktorý sa tvorí na povrchu ranou poškodených buniek. (JP) Pri poranení sa baktéria nalepí na tento proteín a vytvoria sa tak podmienky na rast bakteriálneho biofilmu, avšak aplikácia AMM /medu/ zabraňuje baktériám spájať sa s fibronektínom a tým sa teda následne zabraňuje nežiaducim  infekciám a chronickým zápalomJP

 

Preto, med najvyššej kvality, ktorým je aj med  z  jedľovej  medovice  z  Bardejova – „MEDAR, by sa mal pre svoju obrovskú biogénnu účinnosť používať  v  klinickej  medicínskej  praxi pri  liečbe infekciíporanení a chronických  zápalochJP

 

Príkladným vzorom je pán  Jozef  Voľanský  z  Bardejova, ktorý v kraji môjho rodiskaČergovskom pohorí, kde sú ešte biologický hodnotné jedliny a vhodné bioklimatické podmienky úspešne produkuje tento druh kvalitného medu. (JP) Prezentáciou tohto druhu medu na svetových výstavách Apimondia dosahuje stále veľké úspechy, keď jeho med je hodnotený najvyššími svetovými oceneniami a stal sa referenčným, teda porovnávacím svetovým medom pri komplexnom hodnotení medu. Je to teda unikátna, krajová, slovenská, európskasvetová značka  špičkovej  kvality, ktorá pozitívne  propagujezviditeľňuje Slovensko náš  krásny kraj  Čergovského  pohoria. JP

 

- Ďalšie druhy producentov medovice, ktoré hostí Abies alba jedľa biela :

- Aphidineavošky: Cinara abieticolaMindarus abietinus, (JP)

- Coccineačervce: Physokermes piceae,  Physokermes hemicryphus, (JP)

 

Košice ,  Čirč 2013                     Authorized ©® Ing. Ján  PLAVČAN v. r.

Certified  expert  on  general  biology

and  forestry.

 

Jedľová medovica.

Tento med, ktorý Vám ponúkame, je uznaný svetovou včelárskou organizáciou APIMONDIA za najkvalitnejší  medovicový  med na svete na obdobie 2009-2011. Na svojom konte má viaceré  svetové uznania kvality. Vyznačuje sa najmä svojou lahodnou chuťou, nádhernou tmavou farbou a vôňou. Obsahuje veľmi veľké množstvo minerálov a stopových prvkov. Je to med, ktorý  nepochádza z nektáru kvetov ako ostatné medy. Vytvárajú  ho včely zo sladkej šťavy, ktorú produkujú vošky. V prípade našej medovice ide o vošku – Medovnica jedľová / Cinara pectinatae/ čeľaď Lachnidea. Náš región má mimoriadne priaznivé mikroklimatické podmienky na to, aby sa tu producenti tejto medovice dokázali rozmnožiť vo veľkom množstve.  Následne  sa tieto vošky živia nabodávaním vetvičiek jedlí a saním ich šťavy. Ich metabolizmus nedokáže spracovať niektoré zložky tejto šťavy, ktoré neskôr  vylučuje vo forme sladkých kvapiek, ktoré včely znášajú do úľa a vyrábajú z nich  med. Ak je  v čistom stave, nepomiešaný s inými druhmi medu, vtedy neobsahuje peľové zrná a je vhodný pre ľudí s alergiou na  peľ.  Výskum SAV- Ústav zoológie dokázal, že jeho antibakteriálna aktivita je oveľa vyššia  ako pri najkvalitnejšom medicínskom  mede  Manuka a je na medicínske účely vhodnejší. Snažíme sa tento čistý med produkovať a ponúkať  zákazníkom na predaj. Jedľová medovica sa nedá vyprodukovať každý rok. Závisí to od vhodných klimatických podmienok a od schopností vošky rozmnožiť sa  v čo najväčšom množstve. Sú tu  kvalitné jedľové porasty, hlavne v pohorí Čergov. V prípade, že tieto začnú medovať, včielky už  nemajú iný zdroj znášky a prinášajú len čistú jedľovú medovicu. Naše včelstvá v čase, keď je znáška z jedlí, sú umiestnené hlboko v jedľových lesoch a tak ich nepriamo nútime, aby prinášali veľmi čistý jednodruhový med. Pri vytáčaní a manipulácií s medom sa snažíme dodržiavať tie najprísnejšie hygienické normy. Včelstvá  udržiavame vo veľmi dobrom zdravotnom stave, aby dokázali maximálne využiť ponuku prírody. Ak ste niekedy v prírode alebo pri nejakom strome a vidíte na zemi pod stromom lesklé lepkavé kvapky, ide o produkt, z ktorého včielky vyrábajú medovicový med. Doprajte si a ochutnajte jeden z najkvalitnejších tmavých medov, aký ste ešte určite nejedli. Náš med konzumujú aj ľudia, ktorým  peľové  prímesi v iných medoch spôsobujú alergiu. Pri našom mede sa väčšinou takého alergické reakcie nevyskytujú. Pod označením jedľová medovica predávame len med, ktorý spĺňa náročné  požiadavky:   chuť, farbu, elektrovodivosť, obsah vody, nemá prímes iného medu. Med predávame v takom stave v akom ho odoberieme od včiel, bez akýchkoľvek úprav alebo prídavných látok. Je to čistý prírodný produkt. Ochutnajte.

 

 

 

 

MThiNThk